Om Mensa

Hvad er Mensa?

Mensa er en international forening, stiftet i England i 1946, med det formål at give intelligente mennesker fra alle samfundslag mulighed for at mødes under afslappede former.

Det er en non-profit organisation uden politiske eller religiøse tilhørsforhold. Vedtægterne udelukker ganske enkelt formulering af meninger på Mensas vegne. Foreningen tæller 140.000 medlemmer på verdensplan, fordelt på 109 lande.

Ordet "Mensa" betyder bord på latin. Navnet er valgt, fordi Mensa er en forening, hvor alle kan samles "om det runde bord" uanset alder, tro og nationalitet.

Danmarks nationale afdeling startede i 1982 og er især i de seneste fem år vokset hurtigt, så vi nu er over 2100 medlemmer.

 

 

Mensa er hyggeligt samvær for højt begavede

Formålet med Mensa er, at begavede mennesker skal kunne mødes, snakke og udveksle tanker og ideer - også på tværs af landegrænser.

Alle mensanere kan frit lave interessegrupper og arrangementer, som andre kan deltage i. Det kan være fester, foredrag, middage, diskussioner, rejser, spilleaftener, biografture, udstillinger, skovture eller aftenhygge på den lokale cafe - kort sagt: lige hvad man har lyst til! Eller det kan være, at man bare kommer til vores faste café-aftener, hvor snakken går om hvad som helst. I København og Århus er det en gang om ugen, typisk lidt sjældnere ude i landet og i de mindre byer.

På vores lukkede forum er der diskussionsgrupper om alt mellem himmel og jord, chat og online-kalender med de nyeste opdateringer af foreningens arrangementer.

Hvis du er ude at rejse, kan du besøge andre landes Mensa-grupper og deltage i deres aktiviteter. 

 

Hele tiden nye arrangementer i Mensa

Som Mensa-medlem bliver du holdt ajour med aktiviteterne. På hjemmesiden kan du følge Mensa Kalenderen, som beskriver alle arrangementer for hele landet i den følgende måned. Du kan frit deltage i aktiviteterne, uanset hvor i landet du befinder dig.

Ca. hver anden måned modtager du "Forum Mentum", som er Mensa Danmarks medlemsblad. Alle medlemmer er velkomne til at bidrage hertil med artikler, opgaver, forslag, morsomme historier eller andre indlæg.

Det er helt acceptabelt at være passivt medlem, men ønsker du kontakt med andre, der har samme interesser som du, kan du benytte vores interessekartotek, der opdateres jævnligt.

 

MIK

Vores årsmøde hedder MIK og afholdes hvert år i pinsen, fra fredag til mandag. Udover generalforsamlingen rummer MIK foredrag, fest, interessegruppemøder, masser af hyggeligt samvær med andre mensanere og meget mere.

 

Det eneste optagelseskrav er høj intelligens

Den eneste betingelse for at blive medlem af Mensa er, at du har fået målt din IK, og at du hører til blandt de 2% mest intelligente. Alder, social status, verdensopfattelse eller køn spiller ingen rolle.