Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Bliver der taget hensyn til alder i testen?
Er en IK på 132 det samme, uanset hvornår testen er taget?
Er Madonna/Poul Nyrup/Geena Davis/min nabo medlem af Mensa?
Får jeg min IK at vide, når jeg har taget testen?
Får man sin raw score oplyst?
Hvad er den rigtige løsning i opgave 32 i IK-testen?
Hvad er normalfordeling, middelværdi og standardafvigelse (spredning)?
Hvad koster det at være medlem?
Hvilke forkundskaber skal man have for at tage testen?
Hvilke gode bøger findes der om intelligens?
Hvilken intelligenstest bruger Mensa?
Hvor høj en IK skal man have for at blive medlem af Mensa?
Hvor høj er egentlig en IK på 127?
Hvor mange medlemmer er der i Mensa?
Hvor og hvornår kan man blive testet?
Jeg har fået 132 på online testen. Kan man regne med det?
Jeg har fået en IK på 187 i en test på nettet. Kan jeg så blive medlem af Mensa?
Jeg har opnået de øverste 2% i en anden test end den Mensa bruger. Behøver jeg så at tage jeres test?
Jeg har taget Mensas online test og fået 132. Kan jeg nu blive medlem?
Jeg har taget testen for syv år siden. Kan jeg melde mig ind nu?
Kan børn blive medlem?
Kan man betale med netbank?
Kan man deltage i Mensa-arrangementer i andre lande?
Kan man tage testen mere end en gang?
Svarer en IK på 124 på online testen også til 124 på Mensas adgangsgivende test?

Svar

Bliver der taget hensyn til alder i testen?
Nej. Men husk, at Mensa ikke tester unge under 14 år.
Opdateret: 2016-05-01

Er en IK på 132 det samme, uanset hvornår testen er taget?
Nej, det kan man ikke regne med. I 2002 ændredes beregningen af IK. Raven kalibrerede og moderniserede deres test, og i den forbindelse skiftede de skala. I dag bruges en skala med en middelværdi på 100 og en standardafvigelse på 15. Tidligere var standardafvigelsen 24.
Opdateret: 2015-08-30

Er Madonna/Poul Nyrup/Geena Davis/min nabo medlem af Mensa?
Mensa fortæller aldrig om navngivne personer er medlem af foreningen eller ej, medmindre de selv har givet deres samtykke til at vi gør det. Vi respekterer at nogle gerne vil være anonyme (det siger registerloven også at vi skal). Derfor kan vi ikke fortælle dig om Madonna, Poul Nyrup eller din nabo er medlem eller ej. Desværre. Men Hollywoodskuespillerinden Geena Davis er nu medlem ;-)

Nogle af de få forholdsvis kendte personer, som har givet samtykke til at vi bruger deres navne, kan du finde her: https://www.mensa.org/media/renowned-members
Opdateret: 2019-09-23

Får jeg min IK at vide, når jeg har taget testen?
Ja, selvfølgelig. Du får - normalt ca. 3-4 uger efter din test - din IK at vide sammen med en forklaring på hvor du ligger i forhold til resten af befolkningen. I eksamens- og ferieperioder kan der dog gå lidt længere tid. Eksempler på angivelser:

IK 135, Hvilket modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 1% af befolkningen
IK 131, Hvilket modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 2% af befolkningen
IK 120, Hvilket modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 9% af befolkningen
IK 114, Hvilket modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 17% af befolkningen

Der er grænser for hvor præcist et resultat vi kan give, hvis den statistiske sikkerhed skal være stor nok. Derfor kan du godt risikere at "ramme ind i loftet" hvis du klarer dig så godt, eller dårligt, at du bevæger dig ud hvor prøven er for usikker.
Opdateret 2015-09-05

Får man sin raw score oplyst?
Raw score er et andet udtryk for hvor mange rigtige svar du har i prøven. Efter prøven får du oplyst din raw score og det interval din IK ligger indenfor, samt hvor mange procent af befolkningen, der har en IK svarende til din.
Opdateret: 2015-08-30

Hvad er den rigtige løsning i opgave 32 i IK-testen?
Mensa fortæller aldrig om løsningen på en IK-test, og da slet ikke på den test vi selv bruger som den adgangsgivende IK-test. De personer, der er testkontrollanter har tavshedspligt om alt, der vedrører hvordan det bedst kan betale sig at løse testen. Det er simpelthen et krav fra udbyderen af testen, for at vi kan få lov til at benytte den.
Opdateret: 2015-08-30

Hvad er normalfordeling, middelværdi og standardafvigelse (spredning)?
IK er normalfordelt. Lidt forenklet kan man udtrykke det på den måde at befolkningens IK grafisk kan udtrykkes i en klokkeformet kurve. Der er altså rigtig mange med en middel IK og langt færre med en høj eller lav IK. Normalt bruges en middelværdi på 100. Dvs. at gennemsnittet (og medianen) er 100 og at godt 2/3 af alle ligger inden for +/- én standardafvigelse. Hvis man måler IK med en middelværdi på 100 og spredningen udtrykkes som en standardafvigelse på 15, vil 2/3 af befolkningen ligge mellem 85 (100-15) og 115 (100+15) og kun 2,2% vil ligge over 130 (og ca. 2,2% under 70).

Hvis middelværdien er 100 og standardafvigelsen er 24, vil 2/3 af befolkningen ligge mellem 76 (100-24) og 124 (100+24) og kun ca. 2% vil ligge over 148.
Derfor kan 148 på en skala svare til 130 på en anden skala.

Se også forklaringen under "Hvad er Intelligens"

Hvis du vil have en mere matematisk forklaring og et mere nøjagtigt svar, kan du læse mere om normalfordeling her:http://statmaster.sdu.dk/NetStat/Kap_3/start3.htm
Opdateret: 2015-08-30

Hvad koster det at være medlem?
550 kr. pr. år med årsdag 1. april. 
Prisen for første kontingentår afhænger af tidspunktet du indmelder dig, da beløbet bliver reduceret hen over kontingentåret. Indmeldelse i januar, februar eller marts dækker resten af det indeværende kontingentår og hele det næste.
Ved indmeldelse i en af disse måneder betales:

Januar, februar, marts 650,00 kr
April, maj, juni 550,00 kr
Juli, august, september 450,00 kr
Oktober, november, december 350,00 kr

Opdateret: 2023-03-21

Hvilke forkundskaber skal man have for at tage testen?
Stort set ingen. Testen er kulturneutral, sort/hvid og består kun af figurer. Du behøver ikke at kunne læse, regne eller se farver. Du skal blot være i stand til se figurene og skrive svarene på et svarark. Og så skal du være fyldt 14 år.
Opdateret: 2015-08-30

Hvilke gode bøger findes der om intelligens?
"The g-factor" af Arthur R. Jensen er en særdeles gennemarbejdet og veldokumenteret bog om intelligens og g-faktoren.
"Intelligence: The New Look" af Hans J. Eysenck er lidt mere populærvidenskabelig; men stadig ganske god.
"Intelligence Reframed" af Howard Gardner er også læseværdig. Den beskriver teorien om multiple intelligenser.

Bøgerne er skrevet af de to Grand Old Men i intelligensforskningen, og af den store Enfant Terrible. De er ganske gode, anbefalelsesværdige og læsevenlige (hvis du kan engelsk).
Opdateret: 2015-08-30

Hvilken intelligenstest bruger Mensa?
Mensa Danmark benytter en test kaldet FRT (Figure Reasoning Test), som er udviklet af John C. Daniels og revideret af John Booth Consulting for Harcourt Test Services GmbH. Testen, som udelukkende består af figurer, kræver ingen forkundskaber og kan tages af farveblinde da den fremstår i sort/hvid. Typen af opgaver minder om dem du kan opleve hvis du tager "for sjov"-testen". FRT består af 45 opgaver og du har 20 minutter til rådighed. Se endvidere vort link "Hvad er intelligens"
Opdateret: 2015-08-30

Hvor høj en IK skal man have for at blive medlem af Mensa?
Adgangskravet er ikke defineret ud fra en bestemt IK, men at resultatet modsvarer en intelligenskvotient inden for de øverste 2% af befolkningen. Dette svarer til en IK over 130 på den skala, Mensa Danmark bruger. Det kan svare til 132 eller 148 på andre IK-tests eller på gamle resultater af Mensas adgangsgivende test. IK-skalaerne kan afvige fra test til test og fra land til land. I Mensa Danmarks adgangsgivende test måles IK som normalfordelt omkring en middelværdi på 100 og med en standardafvigelse på 15. Andre tests bruger en standardafvigelse på 16 eller 24. En IK-angivelse på én skala kan altså afvige fra samme IK-angivelse på en anden skala, lidt på samme måde som Celcius afviger fra Fahrenheit og kilometer afviger fra miles.
Opdateret: 2015-08-31

Hvor høj er egentlig en IK på 127?
Det kan være svært at svare på; men nedenstående tabel kan måske give en fornemmelse.

Beskrivelse
Frit oversat efter Wechsler
Percentil Standard-

afvigelse (SA)

IK ved SA=15

Wechsler scala

(ny Mensa)

IK ved SA=16

Stanford-Binet Scala

IK ved SA=24

Cattell Scala

(gl. Mensa)

Alvorligt retarderet .00003 -5.00 25 20 -20
Moderat retarderet .0031 -4.00 40 36 4
Let retarderet .13 -3.00 55 52 28
Grænse-retarderet 2.3 -2.00 70 68 52
Mindre begavet 9.1 -1.33 80 79 68
Mindre kvik normal 25.0 -0.68 90 89 83
Gennemsnit 50.0 0.00 100 100 100
  60.0 0.25 104 104 106
  70.0 0.53 108 108 112
Kvik normal 75.0 0.68 110 111 116
  80.0 0.83 112 113 120
  84.1 1.00 115 116 124
  90.0 1.29 119 120 130
Begavet 91.0 1.33 120 121 132
  93.0 1.47 121 122 135
  95.0 1.63 125 126 139
  97.0 1.87 128 130 144
Højt begavet 97.8 2.00 130 132 148
Mensa 98.0 2.06 131 133 149
RAPM loft 99.0 2.33 135 137 156
ISPE 99.9 3.09 146 149 174
  99.95 3.29 149 153 179
WAIS-III loft 99.98 3.54 153 157 185
  99.99 3.73 156 159 189
  99.995 3.90 158 162 193
Prometheus 99.997 4.02 160 164 198
  99.998 4.10 162 166 199
  99.999 4.27 164 168 202
  99.9995 4.42 166 171 206
  99.9997 4.53 168 172 208
  99.9998 4.61 169 174 210
Mega 99.9999 4.75 171 176 214
  99.99995 4.89 173 178 218
  99.99997 5.00 175 180 220

Mensa tager forbehold for regnefejl, trykfejl mv. i tabellen.
Opdateret: 2015-09-05

Hvor mange medlemmer er der i Mensa?
Der er over 120.000 medlemmer fordelt på ca. 100 forskellige lande. I ca. 40 lande er der aktive Mensa-foreninger. I Danmark er vi ca. 1800 medlemmer i øjeblikket.
Opdateret: 2016-05-01

Hvor og hvornår kan man blive testet?
På oversigtssiden over testarrangementer kan du se alle planlagte arrangementer.
Opdateret: 2015-08-30

Jeg har fået 132 på online testen. Kan man regne med det?
Ifølge testkonstruktøren (Anders Ditlev Jensen) er det statistiske grundlag for testen temmelig stort (over 250.000 personer), og han kender også nogle få af disse personers resultater i andre meget seriøse IK-tests. Dermed er testen bedre end så mange andre på nettet. Modsat er testen ikke egentlig videnskabeligt bearbejdet, og testen tages ikke under kontrollerede forhold, så resultatet kan ikke bruges til noget seriøst. Den giver dog et rimelig godt fingerpeg om din IK.
Opdateret: 2015-08-30

Jeg har fået en IK på 187 i en test på nettet. Kan jeg så blive medlem af Mensa?
Nej. Mange af de IK-tests, der findes på nettet er useriøse. Dels kan det være at de ikke er kalibreret mod andre tests. Dels foregår de ikke under kontrollerede forhold. Mange IK-tests på nettet er ren underholdning.

Mensa godtager kun resultater opnået i en kontrolleret og godkendt IK-test. De tests du kan finde på nettet er ingen af delene.

Men hvis du har klaret dig godt i mange forskellige tests på nettet, så giver det et fingerpeg om at du nok også vil klare dig godt i den IK-test Mensa bruger (Hvis man klarer sig godt i alle mulige "for sjov" IK-tests, vil man sansynligvis også klare sig godt i vores test). Der er dog kun én sikker måde at vide på om du kan klare testen, og det er ved at prøve den.
Opdateret: 2015-08-31

Jeg har opnået de øverste 2% i en anden test end den Mensa bruger. Behøver jeg så at tage jeres test?
Hvis testen er taget under kontrollerede forhold og er en af de ca. 300 tests, som Mensa International accepterer, skal du sende en kopi af testresultatet til vores testkoordinator på test@mensa.dk så Mensas psykolog kan vurdere resultatet med henblik på medlemskab.
Opdateret: 2015-08-30

Jeg har taget Mensas online test og fået 132. Kan jeg nu blive medlem?
Nej. Testen på Mensas hjemmeside er kun en for-sjov-test, og Mensa kan ikke vide om nogen snyder. Resultatet i online tests er langt fra lige så sikkert som i en professionel IK-test. Testen er dog inspireret af den test Mensa bruger som adgangsgivende IK-test. Online testen er desuden ikke ejet af Mensa. Vi har blot fået tilladelse til at bruge den af IQtest.dk ved Anders Ditlev Jensen. Hvis du vil være medlem, må du tage en seriøs anerkendt test under kontrollerede forhold, som f.eks. Mensas adgangstest. Som en tommelfingerregel er det en god idé at tage Mensas test hvis du har scoret over 120 på online testen.
Opdateret: 2015-08-31

Jeg har taget testen for syv år siden. Kan jeg melde mig ind nu?
Ja, forudsat at resultatet var/er adgangsgivende.

For at indmelde dig i Mensa Danmark, skal du sende en mail til kartotek@mensa.dk med oplysning om dit navn, din adresse, fødselsdato samt referencenummer eller ordrenummer. Du vil så få svar fra vores kartoteksansvarlige, som vil hjælpe dig med de praktiske detaljer.
Opdateret: 2015-09-05

Kan børn blive medlem?
Ja. Alle der har opnået et resultat blandt de øverste 2% af befolkningen på en Mensa-anerkendt IK-test under kontrollerede forhold, kan blive medlem. Også børn.
Mensa Danmark tester personer ned til 14 år. Tilmelding af personer under 18 år kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver eller værge, og et link til den nødvendige samtykkeerklæring findes i den mail, du modtager, når du tilmelder dig en test.
Opdateret: 2015-08-31

Kan man betale via netbank?
Nej. Når du bestiller en test, skal den betales med det samme med dankort, visakort, mastercard eller et andet betalingskort. Din tilmelding er ikke gyldig, før din betaling er registreret.
Opdateret: 2016-05-01

Kan man deltage i Mensa arrangementer i andre lande?
Ja. Hvis man er medlem af Mensa har man ret til at deltage i alle Mensa-arrangementer kloden rundt.
Opdateret: 2016-05-01

Kan man tage testen mere end en gang?
Ja. Vi erkender at folk kan have en dårlig dag, den dag de tager testen. Derfor kan man godt få en chance til. Der skal dog gå mindst 6 måneder mellem hvert forsøg, og vi accepterer maksimalt tre forsøg. Proceduren er den samme som beskrevet under menupunktet "Bliv medlem"
Opdateret: 2015-08-31

Svarer en IK på 124 på online testen også til 124 på Mensas adgangsgivende test?
Alt andet lige er svaret "Næsten". Forstået på den måde at skalaerne er ens. Middelværdien er 100, og standardafvigelsen er 15 på både online testen og den adgangsgivende test. Resultatet på Mensas adgangsgivende test er dog mere pålideligt, og de fleste, som har prøvet begge tests, synes at online testen er lidt sværere end den adgangsgivende test.
Opdateret: 2015-08-30

 Hvad er svaret på opgaven i Mensas folder? B. Et blåt felt rykker en placering med uret for hvert trin. Et andet blåt felt rykker en placering mod uret for hver trin. Endelig rykker et rødt felt to placeringer mod uret for hvert trin. Når rød og blå falder oven i hinanden bliver placeringen gul.