GDPR - Hvordan bruger Mensa dine oplysninger?

GDPR - Hvordan bruger Mensa dine oplysninger?

Mensa behandler oplysninger om dig når du bruger vores hjemmeside, når du tager en IQ-test og når du melder dig ind i foreningen.

Når du besøger vores hjemmeside bruger vi Google Analytics til at skabe et overblik over hvordan brugere navigerer vores side, men vi gemmer ikke på den baggrund oplysninger der kan henføres til specifikke brugere.

Når du tager en IQ-test bruger vi oplysninger om dit navn, adresse, fødselsdato mm. til at identificere dig. Mensa og Mensas rådgivende psykolog bruger dit svarark til at give dig (og kun dig) et resultat af din test, og til at tilbyde dig medlemskab af foreningen hvis det er relevant. Vi gemmer oplysningerne et halvt år. Derefter sletter vi oplysningerne. Vi gemmer dog oplysninger om at du har taget testen (navn, fødselsdato og dato for test) og om hvorvidt du har opfyldt kriteriet for at blive medlem af foreningen. De oplysninger skal vi bruge fordi vi har pligt til at sikre at du ikke tager testen mere end 3 gange, og til at give dig mulighed for at melde dig ind i foreningen hvis du først får lyst til det senere.

Hvis du melder dig ind behandler vi oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger til brug for vores medlemskartotek og interne medlemsliste. Derudover behandler vi oplysninger til administration af foreningen (f.eks. kommunikation med tillidspersoner eller omtale i referater). Endelig gemmer vi selvfølgelig de indlæg du skriver på vores forum, indlæg i medlemsbladet o.l. Hvis du ønsker at gøre brug af de internationale medlemstilbud, videregiver vi dine oplysninger til Mensa International.

Hvis du melder dig ud igen sletter vi oplysningerne i vores medlemskartotek efter et halvt år. Vi beholder dog oplysninger om navn, fødselsdato, email og medlemsnummer så du senere har mulighed for at melde dig ind igen. Oplysninger som du selv har offentliggjort på vores forum, omtale i referater o.l. bliver også liggende.

Oplysningerne behandles efter reglerne i persondataloven (indtil 25. maj 2018) eller efter databeskyttelsesforordningen (efter 25. 2018). Oplysningerne behandles efter reglerne i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, og fremover efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f (samtykke, nødvendigt for at overholde aftale og berettigede interesser).

Den dataansvarlige for behandlingen af oplysninger er Mensa Danmark, som kan kontaktes på kontakt@mensa.dk eller 70234567.

Du kan læse mere om behandling af oplysninger på datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk). Her kan du også læse mere om muligheden for at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger.