Legat

Mensa Danmarks legat

Baggrund for legatet

Mensa vil gerne støtte forskning i og om menneskelig intelligens. Vi har valgt at gøre dette ved et legat primært til specialestuderende, da vi mener at vores ressourcer her kan gøre den største forskel.

 

Hvad gives legatet til?

Legatet gives primært til studerende ved et dansk universitet, som skriver specialer, hvor høj eller almen intelligens er en vigtig del af emnet. Legatet kan også i særlige tilfælde gives til studerende, der laver bachelorprojekter, med det samme emnekrav. Det er ligegyldigt hvilket fag du studerer, men høj eller almen intelligens skal være et centralt emne i opgaven, for at kunne komme i betragtning.

 

Hvor meget?

Specialer vil typisk blive støttet med 15.000 kr. Bachelorprojekter med 5.000 kr. Særlige omstændigheder vil kunne ændre disse beløbsstørrelser.

 

Krav til ansøgningen?

Ansøgningen skal have vedlagt specialekontrakt. Hvis ikke specialekontrakten er klar skal der vedlægges udkast til specialekontrakt og udtalelse fra vejleder. Bachelor-ansøgninger skal vedlægges en problemformulering, og gerne en udtalelse fra vejleder.

 

Behandling af ansøgninger?

Ansøgningerne behandles løbende af et udvalg, og der tages endeligt stilling til ansøgninger to gange årligt, 1/3 og 1/10. I særlige tilfælde, hvor der ikke er den mindste tvivl om relevansen, kan der gives svar før terminerne.

 

Hvad forventer vi til gengæld?

En kopi af specialet til vores bibliotek, eller en sammenfatning, hvis specialet klausuleres.

Det ses gerne, at der laves et interview til vores medlemsblad, men det er ikke et krav. 
Hvis du har nogen spørgsmål, kan du skrive til legat@mensa.dk 

 

Ansøgning

For at ansøge om Mensa Danmarks Legat, skal du udfylde formularen, du finder her: http://mensa.dk/legat/ansoegning