Ny Mensa-fond skal fremme intelligensforskning

Ny Mensa-fond skal fremme intelligensforskning


25. november 2020 - 15:14


En ny forskningsfond, Den Nordiske Mensafond, har netop åbnet for den første runde af ansøgninger. Fonden er sat i verden for at fremme nordisk forskning i emner relateret til den menneskelige intelligens natur, karakteristika og anvendelse, så denne kan komme menneskeheden til gode.

Fondens danske bestyrelsesformand, Mensa Danmarks tidligere formand Janne Sylvest, glæder sig til, at arbejdet kommer officielt i gang og forklarer: “Den Nordiske Mensafond er resultatet af et nært samarbejde gennem mange år mellem Mensa-foreningerne i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Den skal være et redskab til at realisere et af Mensas vigtigste formål, nemlig at fremme forskning i intelligens.”.

Fonden blev etableret i 2020 og sigter mod at blive en stabil kilde til finansiering af intelligensforskning. Janne Sylvest fortsætter: “Dette er en langsigtet indsats, og vi håber at kunne øge fondens midler i de kommende år. Intelligens er en fantastisk ressource for både den enkelte og for hele samfundet. Den Nordiske Mensafond vil støtte videnskabelig forskning relateret til alle aspekter af intelligens, så vi kan bidrage til at afdække og fremme dens muligheder på bedste vis.”.

Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter for de nordiske Mensaforeninger. Det nordiske samarbejde sikrer et større grundlag end de nationale Mensa-grupper ville have hver for sig. Janne Sylvest uddyber: “Jeg mener, at Fonden kan blive en vigtig spiller for dansk intelligensforskning, fordi vi gennem det nordiske samarbejde kan samle vores midler og dermed vil kunne støtte større projekter.”.

Intelligens har mange aspekter. Derfor støtter den Nordiske Mensafond forskning relateret til både medicinske, psykologiske, sociologiske og pædagogiske aspekter af intelligens og den menneskelige hjerne. I den første ansøgningsrunde, som er åben frem til 12. januar 2021, uddeles op til fem præmier til årets videnskabelige artikler. Fremtidige ansøgningsrunder vil kunne indeholde både større bidrag til forskningsgrupper eller individuelle forskere samt mindre tilskud til særlige formål og præmier for værdifuldt afsluttet forskningsarbejde. Formidling af originale forskningsresultater til et bredere, ikke-akademisk publikum kan også støttes.

Den Nordiske Mensafond er en selvstændig fond med sæde i Stockholm og er registreret som indsamlingsstiftelse under svensk lov. I startfasen består fondens midler af tilskud fra de fire nordiske Mensa-foreninger, som alle har givet tilsagn om at støtte fonden i mindst tre år. Fra 2021 vil fonden også begynde at indsamle midler fra offentligheden samt søge midler fra andre fonde. Læs mere på fondens hjemmeside https://nordicmensafund.org

Kontakt: Dansk repræsentant i fondens bestyrelse og formand for fonden: Janne Sylvest, tlf 29770608, email: chair@nordicmensafund.org