Mensa Danmark udvikler ny IQ-test ved hjælp af hjernebiopsi.

Mensa Danmark udvikler ny IQ-test ved hjælp af hjernebiopsi.


1. april 2022 - 8:54


Unøjagtigheder og besvær med de klassiske intelligenstests kan snart være fortid. Mensa Danmarks forskningsprojekt er i gang med godkendelsesfasen af en laboratorietest baseret på et lille stykke hjerne.

Mange års forskning i at teste menneskers intelligens på en retvisende måde har taget et stort skridt fremad med udviklingen af en ny teknologi, der ved at analysere på nerveforbindelserne i en hjernevævsprøve fra frontallapperne nu kan sætte et præcist estimat på samme hjernes ejers intelligenskvotient. 

For at undgå fejlkilderne ved de skriftlige prøver, der indtil nu har været den eneste brugbare metode til at teste intelligens, har det omfattende danske forskningsprojekt eksperimenteret med at bore hul gennem kraniet på 200 pandabjørne og derefter udtaget biopsier, der kunne testes nerverespons på. Dette blev herefter sammenlignet med pandabjørnenes evne til at løse opgaver af varierende sværhedsgrad, fra genkendelse af deres egne spejlbilleder til åbning af pålægspakker og til sidst installering af Mit ID. Det viste sig hurtigt, at der var en tæt korrelation mellem pandaernes individuelle kognitive evner og målingerne fra deres respektive hjerner.

Forsøgene var nær blevet standset i den tidlige fase, fordi forsøgspandaerne efter biopsiudtagningerne typisk mistede basale evner som at holde på en bambusgren eller at ramme munden ved spisning. En enkelt af dem begyndte endda at gå strækmarch frem og tilbage i forsøgscentrets anlæg. Man fandt dog herefter ud af, at testmetoden kunne nøjes med nogle lidt mindre hjernevævsprøver end den oprindelige standard på 150 gram.

Før den endelige godkendelse, skal Mensa Danmark lige nu bruge en masse frivillige forsøgspersoner, idet det har vist sig at være svært at skaffe disse blandt foreningens egne medlemmer. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside mensa.dk . Og der vil blandt forsøgspersonerne blive trukket lod om en weekendtur med Oslobåden.

Forsvarsministeriet har imidlertid allerede forhåndsgodkendt testen og tager teknikken i brug til Forsvarets sessioner fra i dag, den 1. april.