Gifted Children / Børn med særlige forudsætninger

Mensa har som en af sine formålsparagraffer at identificere og fremme intelligens. Dette gælder naturligvis også børns intelligens.

Mensa er samtidig en verdensomspændende forening, som virker i mange lande med forskellige traditioner. I en stor del af disse lande har man en tradition for at identificere højt begavede børn – eller børn med særlige forudsætninger, som er det korrekte danske term for gruppen. I disse lande består Gifted Children Koordinatorens rolle i at sørge for specielle aktiviteter til de unge Mensamedlemmer.

Denne tradition har vi ikke delt i Danmark og derfor har der i mange år ikke været ret megen aktivitet på området – heller ikke i Mensaregi. Fra lidt før årtusindskiftet begyndte der dog at ske noget. Mange forældre til børn med særlige forudsætninger henvendte sig til Mensa simpelthen fordi, der ikke var andre steder at få hjælp og sparring.

Med det stigende antal henvendelser var der også brug for et initiativ til en støttegruppe. Derfor blev "Netværk for Forældre til børn med særlige forudsætninger", som man kunne blive tilknyttet uden, barnet nødvendigvis var blevet testet formelt af en psykolog, etableret i efteråret 2000 af blandt andre Mensas daværende næstformand og den daværende Gifted Children Koordinator. Især efter Netværkets komme blev rollen som Gifted Children Koordinator af en noget anden karakter end den er i andre lande, da den i høj grad blev en rådgiverfunktion snarere end en person, som laver aktiviteter.

De sidste par år har Netværket været rigtig stort og det kom på tale, at det skulle løsrives fra Mensa. Både fordi det kolliderer med Mensas optagelseskrav om formelt at være testet til at ligge i de øverste 2 % af befolkningen rent intelligensmæssigt, at børn kunne blive tilknyttet uden test. Men også fordi mange forældre ud over at bruge Netværket som en social funktion også gerne vil kunne bruge det til at influere på uddannelsessystemet i Danmark og kræve ændringer, så også børn med særlige forudsætninger kan få en udfordrende og hensigtsmæssig skolegang. Dette kolliderer med en anden af Mensas paragraffer - nemlig at Mensa ingen politiske holdninger har.

Så d. 20. august 2005 blev det ved en stiftende generalforsamling lavet en selvstændig forening slet og ret kaldet "Gifted Children", som man kan finde oplysninger om på www.giftedchildren.dk.

Mensa Danmark optager stadig børn og unge, som har gennemgået en formel test og er målt til at ligge i de øverste 2 %. I Danmark har de nu også mulighed for at henvende sig til foreningen Gifted Children.

Mensa Danmark tilbyder ikke testning af børn og unge under 18 år. Dette gør vi ikke efter samråd med førende eksperter på området. For det første fordi den test, vi administrerer ikke er egnet til børn og for det andet fordi den måde, vi tester på slet ikke er egnet til børn. Børn og unge bør testes under mere kontrollerede former end vi kan tilbyde. De har i højere grad brug for at få en detaljeret tilbagemelding på deres resultat (især hvis de scorede lavere end de regnede med) og i visse tilfælde har de brug for særlige vejledning under selve testen.

Hvis du er interesseret i at vide mere om velbegavede børn kan du læse en eller flere af følgende bøger: eller artikler: eller øvrigt: Desuden kan følgende tidsskrift anbefales: High ability studies

Internationale links


Medlem af Mensas ”International Gifted Children Committee”


Ønsker du at skrive til koordinatoren, kan dette gøres på vores kontakt-side
Du kan også skrive til bornemensafonist@mensa.dk